Dialog pokoleń w Niećkowie, Grajewie i Ełku

Mamy już za sobą tygodniowe warsztaty na Podlasiu i Mazurach. Gościł nas internat Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, gdzie przebywaliśmy w gronie kilkudziesięciu osób: uczniów, nauczycieli, studentów, doktorantów i pracowników naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i historią języka polskiego. W programie znalazły się warsztaty dla uczniów badających gwarę swojego regionu, zajęcia edukacyjne i popularyzujące wiedzę o języku ojczystym, wycieczki do pobliskiego Grajewa i Ełku, koncerty muzyczne, zabawy taneczne, spotkania z miejscowymi twórcami kultury i przedstawicielami władz samorządowych. Odwiedziliśmy też kilka miejsc pamięci związanych z zagładą Żydów oraz barokowy kompleks klasztorny w Szczuczynie.

 

Dwa dni trwała konferencja naukowa pt. "Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny", zorganizowana w Grajewskiej Izbie Historycznej oraz zabytkowym dworku ziemiańskim w Niećkowie. Wygłoszono na niej kilkanaście ciekawych referatów obejmujących swą tematyką dialektologię, etymologię, semantykę i pragmatykę językową. Przedstawiono też  wyniki badań najnowszego słownictwa polskiego: neologizmów, zapożyczeń, feminatywów.

Warsztaty objęły też badania terenowe: przeprowadziliśmy wywiad z jedną z najstarszych mieszkanek regionu, p. Jadwigą Solińską, sybiraczką i twórczynią ludową, urodzoną w 1929 r.