Aktualności: Warsztaty

Warsztaty w Ełku

30 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły się warsztaty "Dialogu pokoleń". Zajęcia prowadziła Katarzyna Sobolewska, opiekunką młodych badaczy była pani Mariola Kondracka. Zebrani dowiedzieli się o zasadach uczestnictwa w projekcie. Niektórzy z nich już wytypowali cennych i ciekawych informatorów, z którymi przeprowadzą rozmowę o ich przeszłości. » Więcej…

Warsztaty i konferencja "Dialogu pokoleń" w Ostrowi Mazowieckiej

W ostatnim tygodniu lipca w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się warsztaty językowe, w których wzięli udział językoznawcy, nauczyciele i młodzież szkolna, zainteresowani pięknem polskich gwar i dialektów. Warsztatom towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu”. Obrady toczyły się w dniach 27–28 lipca w Starej Elektrowni przy ul. 11 listopada 7. Konferencja została zorganizowana w ramach dziewiątej edycji „Dialogu pokoleń”. Naukowcy […] » Więcej…

Warsztaty wakacyjne w Ostrowi Mazowieckiej

Jak zwykle pod koniec lipca spotykamy się na warsztatach językowych z udziałem profesjonalnych badaczy, nauczycieli i młodzieży szkolnej, zainteresowanych zanikającym pięknem naszych gwar i dialektów. Warsztatom będzie towarzyszyła konferencja naukowa. Ich wstępny program, terminy i miejsca znajdą Państwo tu: WARSZTATY JĘZYKOWE-PROGRAM   » Więcej…

Warsztaty językowe w Suwałkach

13 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta przeprowadził zajęcia z dziedziny etykiety językowej. Młodzież pod opieką swoich nauczycielek, p. Doroty Kossy-Szot i Magdaleny Jaśkiewicz będzie prowadziła badania językowe. W tym samym dniu w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska spotkała się z uczniami I klasy licealnej, którym opowiedziała, na czym polegają […] » Więcej…

Warsztaty językowe w Ostrowi Mazowieckiej

W sali konferencyjnej Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej spotkały się delegacje uczniowskie z kilkunastu szkół z powiatu ostrowskiego. Były one poświęcone miejscowym nazwom pól, lasów i łąk, czyli mikrotoponimii nieobecnej na oficjalnych mapach czy w atlasach, stanowiącej refleks lokalnej historii, tradycji i kultury. Zajęcia poprowadziły dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska i dr hab. prof. UW Monika Kresa. Uczestnicy badań zostali zaproszeni do […] » Więcej…