Apel do młodych regionalistów

Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub średniej, mieszkasz na wsi lub w mieście, interesuje Cię humanistyka czy nauki ścisłe? I Ty możesz być badaczem tradycyjnego dziedzictwa kultury materialnej, duchowej i społecznej, jeśli zechcesz wziąć udział w badaniach prowadzonych Sekcję Gwaroznawczą Towarzystwo Kultury Języka.

Instrukcja do badań gwaroznawczych

 • Zwracamy się z prośbą do ludzi z najstarszego pokolenia, przede wszystkim do Babć, Dziadków, Prababć czy Pradziadków.
 • A. Odpowiedzi zapisujemy w plikach WORD, wpisując nazwę działu i numer pytania.
 • B. Stosujemy pisownię ortograficzną, zachowując cechy wymowy informatorów (np. zyto, jabko, krowów, czostek...). Pożądane są objaśnienia i konteksty, a w miarę potrzeby i możności szkice.
 • C. Jeśli informator nie wie, stawiamy kreskę i staramy się zadać te pytania innym starszym osobom.

Poza wypełnieniem kwestionariusza należy wpisać dane dotyczące osoby zapisującej:

 1. imię i nazwisko, adres (stały, mailowy, pożądana fotografia własna i informatora)
 2. zawód, szkoła, klasa, zainteresowania.

Niezbędne są również dane dotyczące informatora:

 1. imię i nazwisko, rok urodzenia i miejscowość (z powiatem)
 2. rok i miejsce urodzenia rodziców informatora
 3. wykształcenie, zawód, okresy pobytu poza miejscem zamieszkania
 4. stopień pokrewieństwa z osobą prowadzącą badania

Konieczne zapiszcie też informacje dotyczące badanej miejscowości:

 1. nazwa wsi (pożądana ogólna charakterystyka)
 2. gmina, parafia, poczta
 3. powiat, województwo
 4. adres i telefon osoby prowadzącej badania
 5. data zapisu

Przykładowe kwestionariusze wypełnione przez Waszych kolegów znajdują się poniżej: