Artykuły

 • Aprilashvili Stanislav, Nazwy dzielnic w przedwojennych i powojennych lwowskich piosenkach jako źródło wiedzy o mieście, [w:] Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2018, s. 215-225 Pobierz
 • Asman Maria, Językowy obraz świata młodzieży szkolnej z okolic Augustowa, [w:] Dialog pokoleń 3 (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2017, s. 105-120 Pobierz
 • Asman Maria, Kulturowe postrzeganie manipulacji językowej. Próba definicji zjawiska na podstawie prac z dziedzin psychologii i językoznawstwa, [w:] Język zwierciadłem kultury (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2020, s. 179-192 Pobierz
 • Bagińska Lucyna, Jak dwie poetki z różnych pokoleń piszą o tym samym dziele sztuki malarskiej? „Wyspa umarłych" Böcklina w ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej i Zofii Szydzik, [w:] Dialog pokoleń 3 (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2017, s. 315-332 Pobierz
 • Bagińska Lucyna, Jak poetka „maluje słowami” obraz na przykładzie młodopolskiej ekfrazy Zofi i Gordziałkowskiej z tomu „Böcklin w poezji", [w:] Język zwierciadłem kultury (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2020, s. 117-134 Pobierz
 • Bagińska Lucyna, Językowy obraz duszy w dwóch ekfrazach poetów z różnych pokoleń dwudziestego wieku, [w:] Dialog pokoleń 2 (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2016, s. 79-94 Pobierz
 • Bagińska Lucyna, Poetycki dialog hipotetyczny między dwoma językowymi obrazami tego samego obrazu, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2015, s. 435-448 Pobierz
 • Bagińska Lucyna, Tekstowy obraz kobiety w młodopolskich utworach Zofii Gordziałkowskiej, zafascynowanej malarstwem Arnolda Böcklina, [w:] Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Tom prac ofiarowanych prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin (red. Józef Porayski-Pomsta, Katarzyna Sobolewska), Warszawa 2021, s. 151-172 Pobierz
 • Balicka Ewa, Zapożyczenia zewnętrzne w socjolekcie zawodników „ultimate frisbee", [w:] Dialog pokoleń 2 (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2016, s. 231-246 Pobierz
 • Bańko Mirosław, O potrzebie wielości perspektyw w badaniach nad językiem, [w:] Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2018, s. 33-42 Pobierz
 • Bednarczuk Leszek, Języki i gwary Suwalszczyzny, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2015, s. 171-178 Pobierz
 • Białomyzy Jerzy, Białomyzy Paweł, Dwa pokolenia, dwie polszczyzny. Wpływ języka „prostego" na komunikację ludzi starszych z młodzieżą, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2015, s. 285-292 Pobierz
 • Biesaga Monika, Metoda tworzenia słowników ilustrowanych dawniej i dziś („Słownik ilustrowany języka polskiego" M. Arcta oraz „Ilustrowany słownik języka polskiego" pod red. E. Sobol), [w:] Dialog pokoleń 3 (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2017, s. 175-192 Pobierz
 • Borowik Nina, Język dziecięcych bohaterów filmowych Jana Jakuba Kolskiego, na przykładzie „Jasminum" i „Serca, Serduszka", [w:] Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie (red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska), Warszawa 2018, s. 277-286 Pobierz
 • Buława Monika, JARMUŻ, WARMUZ, FARMUGA – o kilku pokrewnych etymologicznie germanizmach w gwarowym słownictwie kulinarnym, „Prace Filologiczne", t. 77 (2022), s. 25-42 Pobierz