Badacze

prof. dr hab. Barbara Falińska

prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski

prof. dr hab. Stanisław Gajda

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

prof. dr hab. Irena Jaros

prof. dr hab. Józef Kąś

dr hab. Krzysztof Kietliński

dr Justyna Kobus

dr hab. Monika Kresa

dr hab. Błażej Ossowski

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

dr Maria Przastek-Samokowa

prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

dr hab. Katarzyna Sobolewska

dr Izabela Stąpor

dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska