Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni

W projekcie "Dialog pokoleń" uczestniczy od 2020 r. » Więcej…

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Szkoła przygotowuje młodzież do wielu poszukiwanych dzisiaj zawodów: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. Ma nowoczesną bazę i dobrze wyposażone pracownie i warsztaty. W projekcie "Dialog pokoleń" uczestniczy od 2020 r. » Więcej…

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Urle leżą w pradolinie rzeki Liwiec, która stanowi dopływ Bugu. Do Urli można dojechać pociągiem z Warszawy Wileńskiej w kierunku Białegostoku. 50 km od Warszawy (podróż trwa godzinę) wśród sosnowych lasów położona jest mała stacyjka kolejowa URLE. Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym ze […] » Więcej…

Zespół Szkół nr 3 im. Jana Sobieskiego w Szczytnie

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie zaczyna się w 1945 roku, kiedy to zostaje powołane do życia Państwowe Koedukacyjne Ogólnokształcące Gimnazjum, a w październiku tego roku (właśnie minęło 75 lat), odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Od 1986 roku szkoła nosi imię Jana III Sobieskiego. Szkołę ukończyło blisko 10 tysięcy osób, wśród nich - Krzysztof Klenczon. Szkoła przystąpiła do programu […] » Więcej…

Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2019 r. » Więcej…