Kontakt

„Dialogiem pokoleń” opiekują się:
prof. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska i dr hab. Katarzyna Sobolewska

Adres do korespondencji:
Towarzystwo Kultury Języka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

E-mail:
d.pokolen@gmail.com