Zaproszenie na konferencję i warsztaty językowe "Dialogu pokoleń" 2024

Tegoroczne warsztaty wakacyjne odbędą się w Łosicach w dniach 22-28 lipca 2024 r., a towarzysząca im ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dialog pokoleń w języku ogólnym i różnych odmianach polszczyzny” jest zaplanowana na 23-24.07.2024 r. Na oba wydarzenia serdecznie Państwa zapraszamy, licząc jak zwykle na ciekawe referaty. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Łosickiego Domu Kultury, a w czasie warsztatów będziemy zakwaterowani w Transgranicznym Centrum […] » Więcej…

Warsztaty językowe w Niemojkach

24 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach, która przystąpiła do tegorocznej edycji „Dialogu pokoleń”, odbyły się warsztaty językoznawcze pt. „Nazywam się, więc... jestem. Jakie tajemnice z przeszłości skrywają nasze nazwiska?”, poprowadzone przez doktorantkę Wydziału Polonistyki Agatę Łojek pod okiem prof. Zygmunta Gałeckiego. Krótki wykład był punktem wyjścia do rozmów m.in. o słownictwie gwarowym. Uczniowie […] » Więcej…

Warsztaty językowe w Ruskowie

24 kwietnia 2024 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej w Ruskowie z warsztatami językoznawczymi pt. „Przeszłość zamknięta w języku”,  w ramach projektu „Dialog pokoleń”. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję odczytywać  XIX-wieczne księgi metrykalne (akta chrztów i urodzeń) pod okiem prowadzącej. Z tym niełatwym zadaniem poradzili sobie świetnie! Następnie Agata Łojek omówiła z młodzieżą kwestionariusz do badań słownictwa ludowego i zachęciła do udziału w gromadzeniu odchodzących w zapomnienie […] » Więcej…

Warsztaty "Dialogu pokoleń" w Augustowie

10 października 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie odbyły się warsztaty „Dialogu pokoleń”. Agata Łojek omówiła z uczniami kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Przeprowadziła zajęcia poświęcone najstarszym pokładom polszczyzny obecnym jeszcze w mowie najstarszych mieszkańców wsi. » Więcej…

Warsztaty "Dialogu pokoleń" w Zespole Szkół w Suwałkach

10 października 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach odbyły się warsztaty „Dialogu pokoleń”. Agata Łojek omówiła z uczniami kwestionariusz do badań słownictwa ludowego i zachęciła ich do udziału w gromadzeniu dawno zapomnianych słów i znaczeń. » Więcej…