Publikacje „Dialogu Pokoleń”

 1. Barbara Falińska, Edward Grott, Elżbieta Baranowska (red.), Suwalszczanie o swojej przeszłości. Wspomnienia i życiorysy, Wydawnictwo „Paper & Tinta”, Warszawa 2007.
 2. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Warmia i Mazury – Powiat Olecko, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Olecko 2013.
 3. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – Powiat Suwałki, I, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2014.
 4. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – Powiat Suwałki, II, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2015.
 5. Monika Kresa (red.), Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW oraz BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2015.
 6. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2015.
 7. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń 2, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.
 8. Barbara Falińska, Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym, Rolnictwo, cz. I – Byłe województwo suwalskie, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2016.
 9. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Mazowsze – Powiat Grajewo, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2016.
 10. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń 3, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2017.
 11. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – Powiat Sejny, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2017.
 12. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – Powiat augustowski, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2018.
 13. Ewelina Stępień, Bożena Wałek (red.), Dialog pokoleń – Gmina Zagnańsk, Wydawnictwo Urzędu Gminy Zagnańsk, Zagnańsk 2018.
 14. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

Książki począwszy od pozycji 2. wychodziły już jako publikacje z serii „Dialog pokoleń”. Pozycja 1. wyszła jeszcze przed rozpoczęciem projektu „Dialog pokoleń”, ale też w efekcie naszych wspólnych działań na Suwalszczyźnie.