Publikacje „Dialogu pokoleń”

 1. Barbara Falińska, Edward Grott, Elżbieta Baranowska (red.), Suwalszczanie o swojej przeszłości. Wspomnienia i życiorysy, Wydawnictwo „Paper & Tinta”, Warszawa 2007.
 2. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Warmia i Mazury – powiat Olecko, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Olecko 2013.
 3. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – powiat Suwałki, I, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2014.
 4. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – powiat Suwałki, II, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2015.
 5. Monika Kresa (red.), Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW oraz BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2015.
 6. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2015. Pobierz
 7. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń 2, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016. Pobierz
 8. Barbara Falińska, Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Rolnictwo, cz. I. Byłe województwo suwalskie, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2016.
 9. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Mazowsze – powiat Grajewo, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2016.
 10. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń 3, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2017. Pobierz
 11. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – powiat Sejny, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2017.
 12. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń – Suwalszczyzna – powiat augustowski, Wydawnictwo „Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2018.
 13. Ewelina Stępień, Bożena Wałek (red.), Dialog pokoleń – Gmina Zagnańsk, Wydawnictwo Urzędu Gminy Zagnańsk, Zagnańsk 2018.
 14. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018. Pobierz
 15. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń. Podlasie - powiat Sokółka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 16. Jerzy Sierociuk (red.), Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2019 Pobierz
 17. Jerzy Białomyzy, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, „Mowa prosta” mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 18. Krystyna Długosz-Kurczabowa, Słownik gwary zagnańskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2020.
 19. Barbara Falińska (red.), Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Pożywienie cz. I. Byłe województwo suwalskie, Wydawnictwo Paper & Tinta Barbara Tokłowicz”, Warszawa 2020.
 20. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Język zwierciadłem kultury. Dialog pokoleń 7, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020. Pobierz
 21. Józef Porayski-Pomsta, Katarzyna Sobolewska (red.), Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Tom prac ofiarowanych prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021. Pobierz
 22. Barbara Falińska, Jarosław Konopka, Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Podlasia, Mazowsza i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Byłe województwo łomżyńskie. Pożywienie cz. I, Warszawa 2021. Pobierz
 23. Barbara Falińska, Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Byłe województwo ostrołęckie, Pożywienie cz. I, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022. Pobierz
 24. Prace Filologiczne, tom 77, Warszawa 2022. Pobierz

Książki począwszy od pozycji 2. wychodziły już jako publikacje z serii „Dialog pokoleń”. Pozycja 1. wyszła jeszcze przed rozpoczęciem projektu „Dialog pokoleń”, ale też w efekcie naszych wspólnych działań na Suwalszczyźnie.