O „Dialogu pokoleń”

Strona Dialog pokoleń powstała w celu gromadzenia tekstówsłów gwarowych, zebranych przez uczniów, nauczycieli i wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w ratowaniu językowej przeszłości, która niekiedy odchodzi już w zapomnienie. Będziemy umieszczać na niej spisane (niekiedy również nagrane) opowieści o dawnych zwyczajach i zapomniane słowa, które kiedyś były powszechne, a dziś rozumiane są już tylko przez najstarszych.

Zgromadzony w ten sposób, bezcenny, materiał będzie dokumentem ginącej kultury ludowej i gwarowych odmian języka. Możliwości jego zdobywania są coraz mniejsze, gdyż umierają ostatni przedstawiciele pokolenia posługującego się gwarami. Wraz z nimi odchodzi w zapomnienie ich język.

Dlatego zapraszamy uczniów do podjęcia się zadania ratowania wszystkich ciekawych słów gwarowych i wzięcia udziału w konkursie.

Wszyscy, którzy kiedykolwiek rozmawiali ze swoimi babciami i dziadkami, a także z innymi osobami pamiętającymi język, którego używali mieszkańcy wsi, wiedzą, że w gwarze można odnaleźć ślady dawnych form językowych, a czasem także genezę słów używanych współcześnie i nie mają wątpliwości co do tego, że gwara nie jest gorszą odmianą języka, jest tylko odmianą inną.

Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za dofinansowanie naszych działań przez Narodowe Centrum Kultury, dzięki czemu strona ta mogła powstać, a kolejne szkoły mogły włączyć się do prac mających na celu dokumentowanie śladów przeszłości. Chociaż uczniowie z różnych regionów kraju od dawna nagrywają teksty gwarowe, przeprowadzają wywiady i spisują zapomniane słowa, dopiero w tym roku robią to w ramach projektu „Dialog pokoleń”, który został umieszczony w programie ogłoszonym przez NCK „Ojczysty, dodaj do ulubionych”.

Dziękujemy także językoznawcom z polskich uczelni, którzy zgodzili się otoczyć opieką merytoryczną prowadzone od wielu lat uczniowskie badania dialektologiczne, prowadzić warsztaty i opisywać znaczenia słów ratowanych od zapomnienia.