Warsztaty w Czarni

29 września 2020 r. odbyły się warsztaty "Dialogu pokoleń" w Szkole Podstawowej w Czarni. Opiekunem młodzieży badającej miejscową gwarę jest dawny dyrektor szkoły, pan Witold Kuczyński. Zajęcia przeprowadził prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. Józef Porayski-Pomsta.