abijaki «obuwie z drewnianą podeszwą, skórzanym wierzchem, sznurowane»

Komentarz

Hasło obijaki notuje w Słowniku gwar polskich Jan Karłowicz, podając jednocześnie ich charakterystykę. Obijaki zwane są również obijańcami, a stanowią: „obuwie w kształcie trzewików z podeszwami drewnianemi, do których przybite są ćwieczkami przodki i napiętki rzemienne" (t. 3, s. 356). W języku ogólnopolskim obijak ma jeszcze jedno znaczenie, które znajdujemy w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego: „drewniany młot lub pałka do obijania, obtrącania czego, używane w kowalstwie, bednarstwie, rolnictwie” (SJPDor). Oba te wyrazy związane są z czynnością obijania, czyli ciosania, również drewna, z którego robione były podeszwy obijaków. Odkryte słowo, jako że znalezione na Podlasiu, poświadcza tzw. akanie, czyli przejście nieakcentowanego oa.

Monika Kresa

Miejsce:
Dąbrowa Białostocka (Podlasie)
Autorzy zapisu:
Aleksandra Sitek, Klaudia Mikucka, Kamil Sypytkowski, Anna Przyborowska, Norbert Mikucki, Patryk Wasilewski • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
Słowa kluczowe: