drabie «deski do wożenia siana» — Drabie są bardzo ciężkie.

Komentarz

Drabie to wyraz używany niegdyś pospolicie, dziś już tylko gwarowo, który oznacza boki wozu drabiniastego bądź też sam wóz drabiniasty (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego). Odniesienie tego słowa tylko do desek do wożenia siana oznacza, że doszło do zawężenia znaczenia desygnatu.

Katarzyna Misiewicz

Miejsce:
Ogrodniki
Informator:
Krzysztof Nowak
Autor zapisu:
Paulina Nowak • Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach