duchówka «piekarnik stanowiący część pieca kuchennego»

Komentarz

Wyraz rodzimy, utworzony od rzeczownika duch ‘żar, gorąco, upał', por. np. inny pochodny od niego wyraz duchota. Nazwa wraz z zanikającym desygnatem przechodzi do historii.

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Miejsce:
Zagnańsk (Kieleckie)
Autor zapisu:
Amelia Dąbrowska • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
Słowa kluczowe:
,