Słowa

 • miedlnica «przyrząd do międlenia łodyg lnu»
 • musowo «koniecznie»
 • nakutny «namolny, kłótliwy»
 • naprawda «naprawdę»
 • narządzić «naprawić»
 • neclik «kok»
 • niemko «człowiek, który nie może mówić»
 • obora «podwórze gospodarskie, gumno»
 • obsadka «przyrząd do pisania»
 • odziać się «ubrać się»
 • ofacić «najeść się do syta»
 • onegdaj «wczoraj»
 • onuca «plotkara lub nieelegancka kobieta, która nie dba o swój wygląd»
 • osnowa «przędza przeznaczona na nitki biegnące wzdłuż tkaniny»
 • ośnik «narzędzie do strugania drewna»