Aktualności

„Dialog pokoleń" w Dąbrówce

W czerwcu 2015 r. zakończył się drugi cykl warsztatów w Dąbrówce (koło Radzymina). Podczas pierwszych warsztatów uczniowie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce mieli możliwość dowiedzieć się, czym jest gwara i dialekt oraz jak wygląda zróżnicowanie dialektalne Polski. Warsztaty miały charakter praktyczny – ich celem było przygotowanie uczniów do samodzielnych badań dialektologicznych. W maju i czerwcu uczniowie prowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami […] » Więcej…

Warsztaty w Szkole Rolniczej w Sejnach

Dnia 29 maja 2015 r. odbyły się warsztaty językowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sejnach. Uczestnicy warsztatów przekazali prowadzącym zajęcia wypełnione kwestionariusze, po czym rozmowa skupiła się na zapomnianych już dziś gwarowych nazwach narzędzi rolniczych i czynności związanych z pracą na polu. Spotkanie zakończyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia uczniów uczestniczących w projekcie z kierującymi ich pracą paniami Małgorzatą Zawadzką i Martą Wichert […] » Więcej…

„Dialog pokoleń” w Karolinie

Prawdziwy dialog między pokoleniem dziadków i pokoleniem wnuków odbył się w czasie majowych warsztatów w Szkole Podstawowej w Karolinie. Wzięli w nich udział nie tylko uczniowie, ale także ich babcie i dziadkowie. Spotkanie zaczęło się od występów przygotowanych przez dzieci. Później pod kierunkiem prowadzących zajęcia prof. Barbary Falińskiej i prof. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej uczniowie nagrywali wypowiedzi przedstawicieli najstarszego pokolenia mieszkańców Karolina, snujących opowieści […] » Więcej…

„Dialog pokoleń” w Dowspudzie

W Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie dwukrotnie gościli językoznawcy z Uniwersytetu w Białymstoku i z Uniwersytetu Warszawskiego – 11 czerwca i 15 grudnia 2014 r. W czasie warsztatów językowych uczniowie poznali metody badań dialektologicznych i pod kierunkiem swojej polonistki zaczęli zbierać gwarowe nazwy związane z rolnictwem. » Więcej…

Uczestnicy „Dialogu pokoleń” w Warszawie

26 listopada 2014 uczestnicy projektu „Dialog pokoleń” mieli okazję odwiedzić Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez prof. Elżbietę Wierzbicką-Piotrowską i dr Krystynę Długosz-Kurczabową. Po zajęciach wszyscy udali się na wycieczkę po Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Prawdziwą frajdą była również wizyta w Centrum Nauki Kopernik. » Więcej…