Aktualności

Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka i inne wiadomości

W dniu 8 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kultury Języka podjęło uchwałę o wyróżnieniu projektu "Dialog pokoleń" oraz tych członków TKJ, którzy od lat dbają o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tego przedsięwzięcia. Podziękowania skierowano do prof. dr hab. Barbary Falińskiej i prof. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej.     » Więcej…

Konferencja naukowo-metodyczna "Gwary polskie na przełomie XX i XXI wieku w badaniach dialektologicznych i podstawie programowej", Warszawa 11-12 października 2019 r.

W dniach 11-12 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Gwary polskie na przełomie XX i XXI wieku w badaniach dialektologicznych i w podstawie programowej". Mała ona charakter naukowo-metodyczny. Wystąpili na niej uczniowie z raportami ze swoich badań oraz polscy dialektolodzy i językoznawcy. Konferencja stanowiła podsumowanie kolejnej edycji "Dialogu pokoleń" oraz wstęp do kolejnych działań poświęconych utrwalaniu resztek kultury ludowej w Polsce. […] » Więcej…

Promocja książek "Dialogu pokoleń" w Dąbrowie Białostockiej, 10 października 2019 r.

W dn. 10 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się promocja książki Mowa prosta mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka w opracowaniu Jerzego Białomyzego i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej.Promocji będzie towarzyszyć wernisaż wystawy "Słowa ocalone od zapomnienia". » Więcej…

Promocja książek "Dialogu pokoleń" w Sokółce, 9 października 2019 r.

W dn. 9 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się promocja książki pod redakcją Barbary Falińskiej Dialog pokoleń. Podlasie - powiat sokólski. » Więcej…

"Dialog pokoleń" w Guzowie w rytmie poloneza Ogińskiego

22 września 2019 r. odbyły się warsztaty językowe, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej. Odbyły się w nietypowej scenerii - w dniu obchodów 254 rocznicy urodzin Kleofasa Michała Ogińskiego i 80. rocznicy kampanii wrześniowej. Jeden z nauczycieli, Andrzej Ciesielski, który uczestniczył w warsztatach wakacyjnych „Dialogu pokoleń” w Sokołowie Podlaskim, wybrał ten uroczysty dzień na spotkanie młodzieży z językoznawcami, żeby podkreślić związek działań podejmowanych […] » Więcej…