Aktualności

Warsztaty w Augustowie

24 maja 2017 r., „Dialog pokoleń” odwiedził II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Uczniowie - uczestnicy naszego projektu zaprezentowali nam i swoim kolegom efekty własnych badań prowadzonych w minionym roku szkolnym. Wykazali się przy tym nie tylko dużym zaangażowaniem, kompetencjami badawczymi i umiejętnością przedstawienia wyników pracy, ale także niemałymi zdolnościami artystycznymi. » Więcej…

Konferencja Naukowo-Metodyczna, „Ocalamy od zapomnienia gwary Suwalszczyzny”, Suwałki, 23 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencja „Ocalamy od zapomnienia gwary Suwalszczyzny” odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. W jej trakcie prof. B. Falińska wygłosiła referat poświęcony roli szkół w badaniach gwaroznawczych prowadzonych przez TKJ na Suwalszczyźnie, prof. E. Wierzbicka-Piotrowska zaprezentowała słuchaczom publikacje seryjne TKJ „Dialog pokoleń” jako dokumenty pamięci zbiorowej, prof. J. Porayski-Pomsta przybliżył ideę Szkolnych […] » Więcej…

Przeszłość i przyszłość badań gwaroznawczych na Suwalszczyźnie prowadzonych przez Towarzystwo Kultury Języka

Zapraszamy do zapoznania się z Zaproszeniem. Pod koniec maja 2017 r. „Dialog pokoleń” gościł na przepięknej Suwalszczyźnie. 23 maja w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych Suwalszczyzny, dyrektorami szkół, naukowcami z TKJ i zaproszonymi gośćmi nt. „Przeszłość i przyszłość badań gwaroznawczych na Suwalszczyźnie prowadzonych przez Towarzystwo Kultury Języka”. W imieniu gospodarzy powitał zebranych […] » Więcej…

Kolejne warsztaty w Dowspudzie

W środę, 23 maja 2017 r. odbyły się po raz piąty warsztaty językowe w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Uczniowie tej szkoły zebrali w czasie ostatnich trzech lat bardzo dużo ciekawych materiałów gwarowych dotyczących rolnictwa i chętnie rozmawiają o tym z prof. dr hab. Barbarą Falińską. Badaniom patronuje od początku dyrektor szkoły mgr Jan Orłowski, a koordynuje je szkolna […] » Więcej…

Warsztaty w Łomży

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. odbyło się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 im. Ludwika Bojanusa w Łomży spotkanie językoznawców z Towarzystwa Kultury Języka z Panią Dyrektor, Bogumiłą Olbryś i polonistkami szkolnymi – dr Ewą Chludzińską, mgr Wiolettą Chludzińską i mgr Anetą Trzeciak-Kowalczyk. Po omówieniu głównych założeń projektu, mającego na celu ocalanie resztek gwary w okolicach Łomży, odbyły się pierwsze warsztaty językowe […] » Więcej…