balia «płytkie naczynie zrobione z klepek, służące do prania bielizny i kąpieli»

Komentarz

Najczęściej wyraz wymawiany trójsylabowo ba-li-ja. Jest to zapożyczenie z niem. dial. Balje poświadczone w polszczyźnie od 2. połowy XVII w.

Drewniane, duże i ciężkie balie od lat 60. i 70. XX w. były stopniowo zastępowane przez lżejsze, mniejsze i kolorowe wanny i wanienki plastikowe (do mycia i kąpieli) oraz pralki (do prania).

Zanik desygnatu sprawia, że jego nazwa staje się archaizmem, znanym tylko ludziom najstarszego pokolenia. W Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego użycie słowa balia jest potwierdzone cytatami z dzieł Marii Dąbrowskiej i Elizy Orzeszkowej.

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Miejsce:
Zagnańsk, Ogrodniki
Autorzy zapisu:
Janek Moskal, Justyna Telejko, Klaudia Telak • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach
Słowa kluczowe: