bamber «gospodarz na wsi» — Idę do bambera na wieś.

Komentarz

Słowo bamber pochodzi z gwary poznańskiej. Jak podaje Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego to chłop, wieśniak-Niemiec (czasem z odcieniem pogardliwym; szwab). Słowo prawdopodobnie jest utworzone od nazwy miejscowej Bamberg.

Bambrzy, Bambry (niem. Posener Bamberger) to Polacy pochodzenia niemieckiego, potomkowie osadników przybyłych z właśnie okolic Bambergu, sprowadzeni w latach 1719-1753 przez władze Poznania, aby zasiedlić opuszczone wsie.

Bambry to także określenie dawnych wsi Winiary, Wildy, Dębiec, Rataje i Żegrze (Słownik gwar polskich Jana Karłowicza), które dziś są dzielnicami Poznania.

Miejsce:
Ogrodniki
Informator:
Barbara Kowalczyk
Autor zapisu:
Paulina Sawicka • Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach
Słowa kluczowe:
,