Słowa

 • deresz «człowiek, który ma siwe włosy»
 • despeki «wigilijny zwyczaj robienia psikusów, przykrych żartów sąsiadom, np. zdejmowanie i przenoszenie w odległe miejsca bram, furtek; umieszczanie wozów na dachach domów, zamalowywanie okien wapnem»
 • dodnia «bardzo wcześnie rano, o świtaniu»
 • drabie «deski do wożenia siana»
 • dubnąć «dotknąć, dziubnąć, dziugnąć»
 • duchówka «piekarnik stanowiący część pieca kuchennego»
 • dufać «myśleć»
 • facjata «strych»
 • fanfaron «samochwała»
 • frukta «słodycze»
 • giegi «materiał zapalny, którego używano dawniej do tworzenia krzesiwa»
 • glazyjka «rękawiczka»
 • goroncznik «termometr»
 • grabarka «maszyna rolnicza do przekręcania pokosów siana»
 • gruba «kopalnia»